Cuộc thi giao dịch toàn cầu

Tìm kiếm cuộc thi giao dịch thú vị nhất từ trước đến nay?
Tham gia ngay
 1. Master ($500-$19,999 USD)
 2. Ares ($20,000+ USD)

  Điều kiện tham gia đủ : Tất cả các khu vực với tài khoản TMGM, ngoại trừ Úc và New Zealand


  Tôi chấp nhận và đồng ý với các Quy tắc của Cuộc thi này; và xác nhận rằng tôi hoàn toàn hiểu những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào các sản phẩm có đòn bẩy.

  Tổng giải thưởng

  $148,500+

  Thời gian đăng ký: Từ - 16 tháng 8 năm 2021 - 15 tháng 11 năm 2021 | Thời gian thi đấu: Từ 1 tháng 9 năm 2021 - 30 tháng 11 năm 2021

  Xếp hạng hiện tại

  Xếp hạng
  ARES
  Xếp hạng Tên MT4 Lợi nhuận %
  MASTER
  Xếp hạng Tên MT4 Lợi nhuận %
  ARES
  Xếp hạng Tên MT4 Lợi nhuận %
  {rank} {name} {mt4} {profit}
  MASTER
  Xếp hạng Tên MT4 Lợi nhuận %
  {rank} {name} {mt4} {profit}

  *The ranking is updated daily at approximately 3:00 p.m. AEST (1:00 p.m. Beijing time)

  Giải thưởng


  5 nhà giao dịch cao nhất của nhóm Ares và 10 nhà giao dịch cao nhất của nhóm Master sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt và Cúp
  Từ hạng 11 đến hạng 20 của nhóm Master sẽ nhận được Cúp

  Đăng ký

  Đã là Khách hàng TMGM?
  Điền vào form bên dưới
  1. Master ($500-$19,999 USD)
  2. Ares ($20,000+ USD)

   Điều kiện tham gia đủ : Tất cả các khu vực với tài khoản TMGM, ngoại trừ Úc và New Zealand


   Tôi chấp nhận và đồng ý với các Quy tắc của Cuộc thi này; và xác nhận rằng tôi hoàn toàn hiểu những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào các sản phẩm có đòn bẩy.
   Bạn chưa phải là Khách hàng TMGM?
   Đăng ký bên dưới
   +86

     Điều kiện tham gia đủ : Tất cả các khu vực với tài khoản TMGM, ngoại trừ Úc và New Zealand


     Tôi chấp nhận và đồng ý với các Quy tắc của Cuộc thi này; và xác nhận rằng tôi hoàn toàn hiểu những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào các sản phẩm có đòn bẩy.

     Quy tắc cuộc thi

     Quy tắc tính kết quả cuộc thi

     TMGM sẽ tính toán thứ hạng dựa trên tỷ lệ phần trăm tăng vốn chủ sở hữu tài khoản khi kết thúc cuộc thi. Công thức Tỷ lệ Lợi nhuận:


     Vốn cuối cùng -(Tiền nạp lúc đầu + Tiền vốn nạp thêm)

     Tiền nạp lúc đầu + Tiền vốn nạp thêm


     Tiền gửi ban đầu = Số dư tài khoản vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 lúc 00:00 (Giờ MT4)

     Số tiền vốn được chuyển vào tích lũy = Khoản tiền gửi cộng với Số tiền chuyển nội bộ trong cuộc thi

     Các khoản tín dụng bonus sẽ không được tính

     Tỷ suất lợi nhuận bao gồm lãi và lỗ của tất cả các công cụ MT4.

     Ví dụ:

     Tài khoản giao dịch có số dư tài khoản ban đầu là 5,000usd và 5,000usd được gửi vào tài khoản và 2,000usd khác được ghi có thông qua chuyển khoản nội bộ. Vào cuối cuộc thi, lợi nhuận 5,000usd được thực hiện và rút 1,000usd được thực hiện và Vốn chủ sở hữu cuối cùng là 16,000usd.

     Tỷ lệ lợi nhuận là 33.33% [16000 - (5000+5000+2000)] / (5000+5000+2000) x100

     1.

     Để tham gia cuộc thi, người tham gia phải có tài khoản MT4 đang hoạt động ở TMGM.

     - Người tham gia nếu chưa có tài khoản giao dịch tại TMGM, cần đăng ký tạo tài khoản trước khi đăng ký tham gia cuộc thi.

     - Những người tham gia đã có tài khoản giao dịch MT4 và không có vị thế nào mở vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 lúc 00:00 (Giờ MT4) có thể sử dụng MT4 đó đăng ký tham gia cuộc thi ngay lập tức.

     2.

     Để đủ điều kiện tham gia cuộc thi, TMGM sẽ chỉ xem xét các khoản tiền gửi nhận được trên tài khoản giao dịch sau ngày 1 tháng 9. TMGM sẽ xem xét (kiểm tra) số dư của tài khoản trong vòng 1-2 ngày làm việc sau khi nhận được đơn đăng ký tham gia cuộc thi. Người tham gia sẽ nhận được email sau khi đăng ký thành công và nhóm thi đấu (Group Ares hay Master) sẽ được phân loại dựa trên số dư tài khoản MT4 tại thời điểm tài khoản được xét duyệt.

     3.

     Sau khi tham gia cuộc thi trong Group Master hoặc Ares, người tham gia không được phép chuyển đổi loại Group; nếu người tham gia yêu cầu chuyển sang Group khác, họ sẽ được yêu cầu tham gia lại từ đầu (theo quy tắc 1). Lịch sử giao dịch trước đó sẽ bị xóa đi và khối lượng giao dịch sẽ bắt đầu lại từ 0 (không).

     4.

     Khối lượng giao dịch yêu cầu tối thiểu:

     Đối với những người tham gia Group Master, để đủ điều kiện nhận giải thưởng, họ sẽ cần giao dịch ít nhất 2 lô tiêu chuẩn (2 lots) đối với mỗi $1,000 tiền nạp, ví dụ:

     - $3,000 tiền nạp: Cần giao dịch đủ 6 lô tiêu chuẩn (6 lots)

     - $10,000 tiền nạp: Cần giao dịch đủ 20 lô tiêu chuẩn (20 lots)


     Đối với những người tham gia Group Ares, để đủ điều kiện nhận giải thưởng, họ sẽ cần giao dịch ít nhất 1,5 lô tiêu chuẩn (1.5 lots) đối với mỗi $1,000 tiền nạp, ví dụ:

     - $30,000 tiền nạp: Cần giao dịch đủ 45 lô tiêu chuẩn (45 lots)

     - $100,000 tiền nạp: Cần giao dịch đủ 150 lô tiêu chuẩn (150 lots)


     Những người tham gia cũng phải đáp ứng một trong 2 yêu cầu sau:

     - Giữ ít nhất 1 lệnh (1 vị thế) trong ít nhất 10 ngày

     - Mở / Đóng ít nhất 1 lệnh mỗi ngày trong 10 ngày liên tiếp.

     5.

     Người tham gia cần cho phép thông tin giao dịch liên quan của họ được công bố trên trang Trading Competition.

     6.

     Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, việc rút tiền, nạp tiền và chuyển tiền nội bộ được cho phép, nhưng sẽ bị tính vào công thức tính tỷ lệ lợi nhuận (rate of return), vốn chủ sở hữu sẽ được tính dựa trên tổng số tiền nạp tích lũy và chuyển tiền nội bộ vào trong tài khoản giao dịch.


     Ví dụ:

     Trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra, tổng số tiền nạp tích lũy và chuyển khoản nội bộ vào tài khoản là 10,000 USD. Trước khi cuộc thi kết thúc, khách hàng rút 3,000 USD và số vốn (Equity) còn lại là 7,000 USD. Khi tính tỷ lệ lợi nhuận (Rate of return), số dư khởi điểm sẽ vẫn là 10,000 USD chứ không phải 7,000 USD.


     Xin lưu ý rằng tất cả lệnh rút tiền, bao gồm cả việc rút lợi nhuận hoặc chuyển tiền nội bộ RA NGOÀI tài khoản giao dịch sẽ làm giảm tỷ lệ tỷ lợi nhuận (Rate of return) và giảm thứ hạng trên bảng xếp hạng cuộc thi.

     7.

     Nếu người tham gia quyết định rời khỏi cuộc thi, họ cần phải gửi email đến TMGM Support ( support@tmgm.com) kèm theo chi tiết về tài khoản giao dịch đăng ký tham gia cuộc thi của mình.

     8.

     Mỗi cá nhân hoặc một nhóm tham gia cuộc thi không được có nhiều hơn ba tài khoản giao dịch (tỷ lệ lợi nhuận rate of return sẽ được tính riêng theo mỗi tài khoản) trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra để thử nghiệm các chiến lược giao dịch khác nhau. Điều này không có nghĩa là người tham gia được phép sử dụng nhiều tài khoản để thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể bị coi là lạm dụng để tìm kiếm lợi nhuận. TMGM sẽ giám sát tất cả các tài khoản và mô hình giao dịch của người tham gia. Nếu có bất kỳ hành vi lạm dụng nào được xác định bởi Đội ngũ quản trị rủi ro của TMGM, chúng tôi sẽ có quyền loại người tham gia ra khỏi cuộc thi.

     9.

     Vào cuối cuộc thi (ngày 30 tháng 11 năm 2021 lúc 23:59 Giờ MT4 của TMGM), TMGM sẽ công bố danh sách người chiến thắng trong vòng 10 ngày làm việc và gửi giải thưởng đến tài khoản giao dịch của người chiến thắng trong vòng 30 ngày làm việc. Giải thưởng tiền mặt có thể được rút hoặc sử dụng làm tiền ký quỹ cho các giao dịch trong tương lai.

     10.

     Để duy trì một môi trường giao dịch công bằng cho tất cả những người tham gia, nếu các mô hình giao dịch không công bằng hoặc không phù hợp được xác định, những người tham gia có liên quan sẽ bị loại khỏi cuộc thi. TMGM có quyền xác định những mô hình nào thuộc 'mô hình giao dịch không công bằng hoặc không phù hợp'.

     11.

     TMGM có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo.

     12.

     Đầu tư vào các sản phẩm đòn bẩy mang lại rủi ro đáng kể và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.

     Câu hỏi thường gặp

     Làm thế nào để đăng ký?

     Nhấp vào “Tham gia ngay bây giờ” và điền vào form đăng ký. Một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận rằng bạn đã tham gia cuộc thi.

     Tôi đã có tài khoản giao dịch với TMGM, tôi có thể tham gia bằng tài khoản hiện có của mình không?

     Có, bạn có thể đăng ký tham gia cuộc thi bằng tài khoản hiện tại của mình với điều kiện là tài khoản không có lệnh mở kể từ 00:00 ngày 1 tháng 9 năm 2021 (giờ MT4)

     Nếu bạn có các lệnh mở thì bạn sẽ phải mở thêm một tài khoản giao dịch trước khi đăng ký tham gia cuộc thi.

     Sau khi tôi gửi đơn đăng ký, điều đó có nghĩa là tôi đã tham gia thành công cuộc thi? Các yêu cầu giao dịch tối thiểu là gì?

     Bạn đã tham gia thành công cuộc thi sau khi nhóm hỗ trợ của chúng tôi gửi cho bạn một email xác nhận.

     Vui lòng tìm bảng dưới đây để biết các yêu cầu giao dịch tối thiểu:

     Loại Group
     Master group
     Ares group
     Tiền nạp yêu cầu
     $500-$19,999
     $20,000+
     Loại tài khoản
     Tất cả các loại tài khoản (Bao gồm Edge, Classic, STD, ST10)
     Thời gian giao dịch hợp lệ
     Nhiều hơn 10 ngày giao dịch
     Nhiều hơn 10 ngày giao dịch
     Trading volume required
     2 lots với mỗi $1,000 hoặc 0.2 lots với mỗi $100 tiền nạp
     Ví dụ:
     $1,000 yêu cầu 2 lots
     $5,000 yêu cầu 10 lots
     1.5 lots với mỗi $1,000 tiền nạp
     Ví dụ:
     $50,000 yêu cầu 75 lots
     $100,000 yêu cầu 150 lots
     * Tất cả các khối lượng ở trên được tính trên Forex & Bullion, khối lượng CFD, Dầu và Tiền điện tử được tính trên 1/10 (tổng khối lượng CFD chia cho 10). Khối lượng Cổ Phiếu không được bao gồm.

     Tôi có thể đăng ký tham gia cuộc thi và sau đó quyết định xem tôi có muốn thi đấu không?

     Có. Miễn là bạn đăng ký thành công trong thời gian từ 16 tháng 8 00:00 đến 23:59 ngày 15 tháng 11, bạn có thể gửi tiền và tham gia bất kỳ lúc nào. Sau khi đáp ứng các yêu cầu về tiền gửi và giao dịch tối thiểu, bạn sẽ chính thức bước vào cuộc thi.

     Giải thưởng của cuộc thi là gì?

     Loại Group
     Master group
     Ares group
     Tổng
     $57,000
     $91,500
     Giải nhất
     $25,000
     $50,000
     Giải nhì
     $10,000
     $20,000
     Giải ba
     $5,000
     $10,000
     Giải tư
     $3,000
     $4,000
     Giải năm
     $1,500
     $3,000
     6 - 8
     $1,500
     $1,500
     9 - 16
     $1,000
     -

     Giải thưởng sẽ được phân bổ như thế nào và khi nào?

     Vào cuối cuộc thi (ngày 30 tháng 11 năm 2021 lúc 23:59 MT4 TIME), TMGM sẽ công bố danh sách người chiến thắng trong vòng 10 ngày làm việc và gửi giải thưởng đến tài khoản giao dịch của người chiến thắng trong vòng 30 ngày làm việc. Giải thưởng tiền mặt có thể được rút hoặc sử dụng làm tiền ký quỹ cho các giao dịch trong tương lai.

     Tôi có được phép rút trong thời gian thi đấu không?

     Có, trong suốt thời gian thi đấu, cho phép rút tiền, gửi tiền và chuyển khoản nội bộ, nhưng trong công thức tỷ suất sinh lợi, vốn chủ sở hữu sẽ được tính dựa trên tổng số tiền gửi tích lũy và chuyển khoản nội bộ vào.

     Ví dụ:

     Trong suốt thời gian thi đấu, tổng số tiền tích lũy và chuyển khoản nội bộ là 10,000 USD. Trước khi cuộc thi kết thúc, khách hàng rút 3,000 USD và số vốn còn lại là 7,000 USD. Khi tính tỷ lệ hoàn vốn, số tiền ban đầu sẽ vẫn là 10,000 USD chứ không phải 7,000 USD.


     Xin lưu ý rằng việc rút lợi nhuận hoặc chuyển khoản nội bộ ra ngoài sẽ làm giảm tỷ lệ lợi nhuận và xếp hạng cạnh tranh của bạn.

     Tôi có thể thay đổi nhóm sau khi đã tham gia cuộc thi không?

     Sau khi tham gia cuộc thi trong Master hoặc Ares Group, việc di chuyển giữa các nhóm sẽ không được phép. Nếu bạn muốn thay đổi nhóm thì bạn cần phải đăng ký lại. Kỷ lục trước đó của bạn sẽ được thiết lập lại và khối lượng giao dịch sẽ bắt đầu từ 0 (không).

     Tôi có thể sử dụng chiến lược giao dịch hoặc EA không?

     Với cơ sở không vi phạm các quy tắc cạnh tranh, nó được phép sử dụng bất kỳ kỹ thuật giao dịch hoặc hệ thống cố vấn chuyên gia nào. Bất kỳ giao dịch chênh lệch giá nào hoặc bất kỳ hành vi giao dịch nào lạm dụng giá cả sẽ dẫn đến việc bạn bị loại khỏi cuộc thi.

     Tôi có thể có ba tài khoản và tham gia cuộc thi đồng thời không?

     Có, mỗi người tham gia có thể có tối đa ba tài khoản để tham gia cuộc thi cùng một lúc. Ba tài khoản sẽ có biệt hiệu giao dịch khác nhau để tham gia cuộc thi. Tỷ suất lợi nhuận của từng tài khoản sẽ được tính riêng.

     Làm thế nào để kiểm tra kết quả của tôi?

     Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật trên trang web chính thức của. Xếp hạng giao dịch sẽ được cập nhật vào khoảng 12:00 AEST hàng ngày. Xếp hạng được tính toán dựa trên dữ liệu vào cuối ngày giao dịch trước đó (Giờ MT4).

     Làm thế nào để rút khỏi cuộc thi?

     Nếu người tham gia quyết định rời khỏi cuộc thi, họ phải gửi email đến support@tmgm.com, từ địa chỉ email của tài khoản đã đăng ký.

     Khách hàng TMGM?
     Đăng ký ngay
     Không phải là khách hàng TMGM?
     Mở tài khoản